Korttänkt

100,00 kr

I den här boken möter du mina korttänkta tankar. De kan både oroa och roa.

Ord är för mig magiska. De har under hela mitt liv varit mina vänner. Några få bokstäver satta på ett visst sätt skapar kraft och tar själven med på de mest förunderliga tankesprång. Jag lever med orden. Ord ger styrka.