Om Sonja
Mycket har även skrivits om Sonja. Både gällande hennes yrkesgärning, men även om de visor och sångspel hon skrivit efter sin pensionering. Efter publiceringen av Vi ville hälsa intervjuades hon av Västerbottensnytt. Det finns en länk till intervjun här nedan.
Se intervjun med Sonja på Svt.se

Omslagsflicka för Vårt Län 1983:8

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 4

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 5

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 6

Syster Sonja Allers 1999 nr 34 sid 2

Syster Sonja Allers 1999 nr 34 sid 3

Syster Sonja Allers 1999 nr 34 sid 4

Så möttes vi! Året Runt 2012 nr 10 sid 16

Så möttes vi! Året Runt 2012 nr 10 sid 17

Syster Sonja - Den sjungande distriktssköterskan i Fredrika. Allmänmedicin(2019-2) s23

Syster Sonja - Den sjungande distriktssköterskan i Fredrika. Allmänmedicin(2019-2) s24

Syster Sonja - Den sjungande distriktssköterskan i Fredrika. Allmänmedicin(2019-2) s25

Recension av Vi ville hälsa. Allmänmedicin(2019-2) s25

Recension av Vi ville hälsa. Allmänmedicin(2019-2) s26