Om Sonja
Mycket har även skrivits om Sonja. Både gällande hennes yrkesgärning, men även om de visor och sångspel hon skrivit efter sin pensionering. Efter publiceringen av Vi ville hälsa intervjuades hon av Västerbottensnytt. Det finns en länk till intervjun här nedan.
Se intervjun med Sonja på Svt.se

Omslagsflicka för Vårt Län 1983:8

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 4

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 5

Syster Sonja i Fredrika - Vårt Län 1983:8, sid 6